Det finnes ingen kommende arrangement for øyeblikket.

Foregående

09.11.2017
Referansegruppemøte Møte i referansegruppa for Universell, Oslo
06.12.2017
04.01.2018
Møte med Deltasenteret Workshop om universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning, Oslo.
18.01.2018
Møte om studielitteratur og bibliotek Elverum, Høgskolen i Innlandet
26.01.2018
Referansegruppemøte Møte i referansegruppa for Universell, Oslo.
08.02.2018
Fagdag NLB Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, Oslo
13.02.2018
Temadag for faglærere Universitetet i Oslo