Finn ressurs

Stimuleringsmidler 2018

På vegne av Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet lyser Universell utf midler med søknadsfrist 16. november 2018. Universell har totalt kr. 2.300.000 til disposisjon for søknader fra universitets- og høyskolesektoren.

Project on Nordic mobility

NNDC is partner in a project with the Nordic Welfare Centre (NVC) about student mobility. The aim is to reveal key obsacles towards mobility, and to find solutions to make mobility between Nordic countries possible for students with disabilities. A seminar tour to dissiminate project findings is taking place in 2018 - 2019.

The NNDC network

The NNDC network consist on partners from 8 different universities.

LMU-forum 2018: Presentasjoner og oppsummering

Universell og Universitetet i Sørøst-Norge inviterte til LMU-forum torsdag den 13.9.2018. Seminaret fant sted ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.

Universellforum 2018

8. november arrangeres Universellforum i Kristiansand, i samarbeid med Universitetet i Agder. Tema for seminaret er kvalitetssikring og inkludering i det digitale læringsmiljø.

Nyhet

Nå er det mulig å lese rykende ferske fagbøker innen universell utforming av IKT og arkitektur

Nye fagbøker om universell utforming

Nå er det mulig å lese rykende ferske fagbøker innen universell utforming av IKT- og arkitektur

Buddypris som læringsmiljøtiltak

I ett ledd for å skape tilhørighet og et godt læringsmiljø for studentene har NTNU i 2018 opprettet Buddyprisen!

LMU-forum 2018: Presentasjoner og oppsummering

Universell og Universitetet i Sørøst-Norge inviterte til LMU-forum torsdag den 13.9.2018. Seminaret fant sted ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.

Økonomisk tilskudd fra Universell 2017

Universell tildelte stimuleringsmidler til 12 ulike prosjekter i 2017.