Finn ressurs

Velkommen til LMU-forum 2018

LMU-forum 2018 arrangeres i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge den 13. september i Drammen. Velkommen!

Økonomisk tilskudd fra Universell 2017

Universell tildelte stimuleringsmidler til 12 ulike prosjekter i 2017.

Nye krav til universell utforming av IKT (1)

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft første januar 2018.

Kartlegging av universell utforming i IKT-utdanninger

Universell skal på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) undersøke i hvilken grad universell utforming er et faglig tema i IKT-utdanninger i Norge.

Europeisk undersøkelse om funksjonsnedsettelse i utdanning

25 % av studentene i Norge rapporterer å ha en funksjonsnedsettelse. Det viser resultatene fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent.

Kartlegging av universell utforming i IKT-utdanninger

Universell skal undersøke i hvilken grad universell utforming er et faglig tema i IKT-utdanningene.

Stipend for studenter med bevegelseshemninger

Stiftelsen Sophies Minde lyser ut nytt stipend for studenter med bevegelseshemninger

Kartlegging av universell utforming i IKT-utdanninger

Universell skal på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) undersøke i hvilken grad universell utforming er et faglig tema i IKT-utdanninger i Norge.

Barrierer i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til lansering av rapporten «Barrierer i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne».

Innledning og begrepsavklaring