Finn ressurs

Gebyr ved forsinket sensur hos UMB

Universell tok i november turen til Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås for å høre mer om ordningen med gebyr til enheter som er forsinket med sensur.

Læringsmiljøkonsulent ved Høgskolen i Østfold

Det skjer mye spennende innen universitets- og høgskolesektoren i arbeidet med å skape et godt og mangfoldig læringsmiljø for studentene.

Fadderopplæring og faddervakt ga suksess i Bergen!

Universitetet i Bergen var i år ekstra godt forberedt til årets studieoppstart og studentmottak.

Nytt si-ifra-system innført ved UiO

Universitetet i Oslo har gjort noen spennende grep i 2013 som er verdt å merke seg. I februar etablerte de ordning med studentombud, og 16. september lanserte UiO ny "Si ifra-portal" for studentene.

Studentombudsordning innført ved UiO

Universitetet i Oslo er først ute i Norge med å etablere ordning med studentombud.

Fagskoleoppdraget


Universell utforming som fag- og kunnskapsområde (uu)


Læringsmiljøutvalg (LMU)


Inkluderende læringsmiljø (IL)


Overordnede satsinger på tvers av fagområder