Finn ressurs

Referansegruppe for Universell


Tuva

Mange studenter og ansatte har utfordringer med å bruke tastatur og mus for å produsere tekst. Med løsningen "Tuva" kan du skrive dokumenter og eposter med stemmen

Universellprisen 2017

Den første nasjonale tilgjengelighetsprisen gikk til Institutt for Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo- og Akershus.

Tildelinger 2017

Universell tildelte stimuleringsmidler til 12 ulike prosjekter ved 9 utdanningsinstitusjoner i 2017. Prosjektene som ble støttet hadde et bredt spenn og høy kvalitet. Det ble tildelt totalt kr. 2.190.000 fra Universell i 2017.

Oversikt over ressurser og verktøy


Eksempler til inspirasjon


Lærestedenes ansvar og rolle


Oversikt over fagressurser


Forskning og studentundersøkelser


Lovverk og rammebetingelser