Finn ressurs

Oversikt over ressurser og verktøy


Eksempler til inspirasjon


Lærestedenes ansvar og rolle


Oversikt over fagressurser


Forskning og studentundersøkelser


Lovverk og rammebetingelser


Innledning


Forord


Rusmiddelforebygging for studenter

Hvordan jobbe med rusforebyggende tiltak?

Virkningsfulle spørsmål i veiledningssamtalen

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke spørsmål man skal stille i en kartleggings- eller veiledningssamtale for å komme frem til samtalens formål. Derfor har vi samlet et knippe spørsmål som har til hensikt å gi inspirasjon til hvilke spørsmål man kan stille for å stimulere til økt refleksjon og bevissthet over egen situasjon for studenter med ADHD og Asperger syndrom.