Finn ressurs

Byggseminaret

27. november ble årets Byggseminar arrangert på NTNU i Trondheim. Målgruppen for seminaret var ansatte ved eiendoms-/driftsenheter ved universiteter og høyskoler i Norge.

Økonomisk støtte 2018

Universell lyser ut 2,7 millioner i økonomisk støtte til prosjekter om universell utforming i universitets- og høyskolesektoren. Søknadsfrist er 23. november.

Økonomisk støtte 2018

Universell lyser ut 2,7 millioner i økonomisk støtte til prosjekter om universell utforming i universitets- og høyskolesektoren. Merk ny søknadsfrist som er 23. november.

Stimuleringsmidler 2018

På vegne av Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet lyser Universell ut midler med søknadsfrist 23. november 2018. Universell har totalt kr. 2.700.000 til disposisjon for søknader fra universitets- og høyskolesektoren.

Project on Nordic mobility

NNDC is partner in a project with the Nordic Welfare Centre (NVC) about student mobility. The aim is to reveal key obsacles towards mobility, and to find solutions to make mobility between Nordic countries possible for students with disabilities. A seminar tour to dissiminate project findings is taking place in 2018 - 2019.

The NNDC network

The NNDC network consist on partners from 8 different universities

LMU-forum 2018: Presentasjoner og oppsummering

Universell og Universitetet i Sørøst-Norge inviterte til LMU-forum torsdag den 13.9.2018. Seminaret fant sted ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.

Universellforum 2018

8. november ble Universellforum arrangert i Kristiansand, i samarbeid med Universitetet i Agder. Tema for seminaret var kvalitetssikring og inkludering i det digitale læringsmiljø.

Nye fagbøker om universell utforming

Nå er det mulig å lese rykende ferske fagbøker innen universell utforming av IKT- og arkitektur

Buddypris som læringsmiljøtiltak

I ett ledd for å skape tilhørighet og et godt læringsmiljø for studentene har NTNU i 2018 opprettet Buddyprisen!