Finn ressurs

Nye krav til universell utforming av IKT

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft første januar 2018. Kravene til universell utforming av IKT i lovens paragraf 18 med forskrift gjelder nå også universiteter, høgskoler og fagskoler.