Finn ressurs

LMU-forum 2018: Presentasjoner og oppsummering

Universell og Universitetet i Sørøst-Norge inviterte til LMU-forum torsdag den 13.9.2018. Seminaret fant sted ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.

Evaluering av LMU

Oxford Research har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert ordningen med læringsmiljøutvalg (LMU).

Ordningen med LMU er evaluert

Oxford Research har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert ordningen med læringsmiljøutvalg (LMU).

LMU skal evalueres

Oxford Research skal på oppdrag for Kunnskapsdepartementet evaluere ordningen med læringsmiljøutvalg.

LMU i NORD er i rute!

De ligger ikke på latsiden fusjonskameratene fra tidligere Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna - nå NORD universitet.

Dialogmøter for effektivt LMU-arbeid

Hvem skulle trodd at NOKUTs evaluering av kvalitetssystemet ved UIB, skulle bære så gode frukter som det har gjort?

LMU - pådriver og premissleverandør

Kunnskapsdepartementet kom med en tydelig bestilling til institusjonene og læringsmiljøutvalgene på Universells nasjonale konferanse 2015.

Å respektere andre innebærer å se en gang til!

Hvordan håndtere utfordringer knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag som kjønnsidentitet, etnisitet, religion, funksjonshemming eller sosial bakgrunn?

Læringsmiljøundersøkelse - fordi vi bryr oss!

Mange studenter ser ikke helt hensikten med å besvare læringsmiljøundersøkelser. Er det noe vits - det skjer da ingenting etterpå - eller gjør det det?

UiT lokker på studentene...

Ved UIT Norges Arktiske Universitet har LMU og studentdemokratiet lagt hodene i bløt for å finne smarte grep som kan lokke studentene til å påta seg verv!