Finn ressurs

Læringsmiljøkonsulent ved Høgskolen i Østfold

Det skjer mye spennende innen universitets- og høgskolesektoren i arbeidet med å skape et godt og mangfoldig læringsmiljø for studentene.

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

I anledning LMU-forum 2013 hvor temaet var "Mangfold og ulikhet", skrev sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold en artikkel om dette temaet i et læringsmiljøperspektiv.