Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø

Konferanseliv

Universell arrangerer annethvert år en konferanse med tema inkluderende læringsmiljø. Hovedmålgruppe for konferansen er ansatte i UH-sektoren som har arbeidsoppgaver knyttet til tilgjengelighet for studenter med funksjonsnedsettelser.

Konferansen fant sted første gang i 2003 og arrangeres stort sett annethvert år i samarbeid med et universitet eller en høgskole. Forrige nasjonale konferanse ble sist arrangert i oktober 2015 i Trondheim.

I juni 2016 var Universells konferanse internasjonal, når vi i samarbeid med vår søsterorganisasjon SIHO i Belgia og AHEAD i Irland om arrangementet i Gent i Belgia. Konferansen var et produkt av et EU-prosjekt hvor tema var universell utforming av læring og undervisning.

17.-18. oktober 2017 inviterer vi igjen til nasjonal konferanse i Trondheim. Hold av datoen og se opp for mer informasjon på våre nettsider utover våren.