Tidligere konferanser

Lunsj under en konferanse.

Den nasjonale konferansen om inkluderende læringsmiljø har blitt arrangert siden 2003.

Konferansen arrangeres årlig, men ble flyttet fra høsthalvåret til vårhalvåret i 2006, slik at det ikke ble arrangert konferanse i 2005. På samme måte ble konferansen arrangert på høsten i 2009, mens konferansen neste gang ble flyttet til våren. Det ble derfor ikke arrangert noen konferanse i 2010.

På denne siden finner du programmene for alle konferansene som har blitt arrangert under navnet Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø. Er du interessert i å vite mer om enkelte av programpostene fra tidligere konferanser, ta kontakt med oss.