Nyheter om inkluderende læringsmiljø

Tilretteleggingsarbeidet som gjøres rundt på lærestedene varierer både på form og innhold. Her publiseres nyhetssbrev som tar sikte på å dele gode eksempler på tema "inkluderende læringsmiljø". Vi ønsker å gjøre høgskoler- og universiteter kjent med tilretteleggingsarbeidet som utføres på lærestedene.

Vi ønsker at dere som arbeider med tilrettelegging/ studenter med nedsatt funksjonsevne tar kontakt og tipser om saker dere jobber med lokalt eller kjenner til, slik at vi får til god erfaringsutveksling innad i nettverket.

Alle nyheter er av interesse- både små og store. Eksempler på saker som kan være aktuelle kan for eksempel være mentorarbeid eller organisering av Tilretteleggingstjenesten ved det enkelte lærested.