Appbiblioteket

Det bugner av applikasjoner og digitale hjelpemidler der ute som kan gjøre studiesituasjonen eller arbeidssituasjonen mer håndterbar for alle, enten det er snakk om effektivisering og strukturering, eller å gjøre oppgavene mer håndgripelige. Likevel kan det være vanskelig å finne en egnet applikasjon som vil kompensere for spesifikke utfordringer og særskilte behov en selv har. Dette har NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse gjort noe med.

Kompetansesenteret har opprettet nettsiden «Appbiblioteket», som gir oversikt over og beskrivelse av apper som er spesielt tilpasset personer med særskilte behov.
- «Appene passer til alle smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows», forklarer prosjektleder Hilde Fresjarå fra NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse.

Det som skiller Appbiblioteket fra andre oversikter over applikasjoner er at de er spesielt tilpasset personer som har en form for funksjonsnedsettelse. Her kan man finne apper som kan være til nytte for alt fra studenter med lese- og skrivevansker til hørsel, kognisjon, bevegelse og syn.

Intuitiv søkemotor

Fresjarå forteller at nettsiden er designet slik at det er enkelt for besøkende å navigere seg frem til applikasjoner som kan være relevante.
- «Når man filtrerer søket på utvalgte kriterier, som for eksempel alder og funksjonsevne, vil relevante applikasjoner vises i oversikten», fortsetter hun. Det er også laget en digital veiledningsvideo som viser hvordan man benytter biblioteket.

Grunnleggerne av nettstedet har vært svært opptatt av en brukervennlig og pedagogisk tilnærming, noe som kommer til uttrykk ved at de gir faglig begrunnede beskrivelser av applikasjonene og lenker opp brukerveiledninger på video og tips til bruk der det finnes. Fresjarå utdyper at det også har vært et viktig kriteria å kvalitetssikre bruken av applikasjonene opp mot ulike funksjonsnedsettelser.
- «Alle appene som legges inn i biblioteket skal testes om de er tilgjengelige for bevegelseshemmede; om de fungerer med enhetens innebygde bryterstyring, og for synshemmede; om de fungerer med skjermleser og skjermforstørring». – «Dette sikrer også brukervennlighet og er et kvalitetsstempel for andre som ønsker å benytte applikasjonene», forsikrer hun.

Applikasjoner til ulike behov

Hvilken app som passer til den enkelte student er veldig avhengig av funksjonsvanske og behov. Likevel vil studenter med både sammenfallende behov og ulike vansker kunne ha glede av de samme appene. Universell har tidligere laget en nyhetssak om applikasjonen «Lydhør», som driftes av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek. Fresjarå anbefaler alle som har avtale med NLB om å benytte seg av denne, og legger til at – «Studenter som har dysleksi, kan få god lese- og skrivestøtte med appen IntoWords». Applikasjonen DysleksiRåd, som er utviklet av Dysleksi Norge tilbyr dessuten informasjon om rettigheter, digitale verktøy og kontakter for dyslektikere, og illustrerer bredden av behov som kan bli dekt i applikasjonsbiblioteket.  

For studenter som trenger støtte til å organisere dag og studietid kan det være tilstrekkelig å lære seg å bruke kalenderen som allerede finnes i smarttelefonen man har. For de som ikke er kjent med mulighetene som ligger i den innebygde kalenderen, anbefaler Fresjarå å se på nyttige tips på Kunnskapsbankens nettside.
- «Har man behov for mer støtte er det også utviklet egne kalendre, for eksempel MemoAssist, som er beskrevet i Appbiblioteket», fortsetter hun.

Det er ingen tvil om at Appbiblioteket har et bredt nedslagsfelt, og når Fresjarå fortsetter eksemplene sine med å nevne appen «Mine sirkler» som en god støtte til studenter med Asperger syndrom, eller personer med sosiale vansker, er det lett å forstå at de lever opp til ambisjonen om å tilfredsstille svært ulike behov for studenter med funksjonsnedsettelser.

Behov for tilbakemelding

Det er etablert en redaksjonsgruppe ved NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse som drifter nettstedet i samarbeid med Statped. Fresjarå forklarer at denne gruppen består av fagpersoner som jobber med funksjonsnedsettelser innen kognisjon, syn og bevegelse. – «For å kvalitetssikre at innholdet i biblioteket har god kvalitet og er oppdatert til enhver tid, ønsker redaksjonsgruppen fortløpende tilbakemelding fra personer som har erfaringer med de ulike applikasjonene», avslører Fresjarå med en oppmuntring om å gi disse via tilbakemeldingsfunksjonen i Appbliblioteket eller via sosiale medier.

Så hva venter du på? Ta en titt, prøv appene og anbefal videre til studenter du er i kontakt med. Kanskje har studentene tips til andre apper, som ikke allerede står her? Eller kanskje de får en litt mer håndterbar studiehverdag ved hjelp av mulighetene som finnes i appene? – «Det er verdt et forsøk», avslutter Fresjarå.

Besøk Appbiblioteket