Bistå studenter med å få lydbøker

Universell informerer på ny om at Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produserer og låner ut studielitteratur som lydbøker. Tilbudet er for studenter med dysleksi, svekket syn, ADHD eller andre utfordringer som kan gi lesevansker.

 

NLB er et offentlig og gratis tilbud for studenter ved universiter og høgskoler. Studenter med synshemming har rett til å få produsert studielitteratur hos NLB. NLB har lydbøker i en rekke fag. Psykologi, økonomi, juss, sosialt arbeid, vernepleie, sykepleie og barnehage- og grunnskolepedagogikk er fag som er godt dekket. Mange av studiebøkene produseres med talesyntese. Studentene kan lytte og følge teksten parallelt på skjerm. Studentlånere kan også låne fra fra den store samling NLB har av skjønnlitteratur på lyd.

Appen Lydhør gir tilgang til alle NLBs lydbøker på mobil og nettbrett. NLBs studenttjeneste kan hjelper til med å finne lydbøker og låne inn fra andre land. 

Studentene får lånerett hos NLB ved at f.eks. tilretteleggingsrådgiver ved lærestedet bekrefter at studenten har en funksjonsnedsettelse som gjør lesing vanskelig. innmeldingsskjema kan lastes ned på NLBs nettsider. Husk på følgende når innmeldingsskjema skal sendes inn:

  • Bekreftelse er nødvendig fra fagperson. Denne gis ved signatur i skjema eller sendes som vedlegg.
  • Legg ved pensumliste hvis studenten vil ha hjelp til å finne bøker.
  • Skjema og eventuelle vedlegg sendes i posten til NLB.