Jobb for studenter med Asperger syndrom

Student som samarbeider med sin mentor

En ting er å mestre studielivet med en funksjonsnedsettelse, men hva skjer når studentene skal ut i arbeid etterpå – får de arbeid? Klarer de å omsette teorien og det de har lært i praksis? Etter å ha utforsket slike problemstillinger for personer med Asperger syndrom, ble det opprettet en konsulentbedrift – Spesialistbedriften AS – som bistår i overgangen til arbeid for denne målgruppen.

Spesialistbedriften AS utviklet seg opprinnelig fra et prosjekt på Borgund videregående skole, der målet var å utforske hvordan personer med Asperger syndrom mestret arbeidslivet etter avsluttet utdanning. Prosjektet avdekket at svært mange ikke kommer seg inn på – eller faller ut av arbeidsmarkedet etter kort tid.

-«De fleste av disse havner på uføretrygd, til tross for høy utdanning og stort potensiale for utvikling», forklarer Arne Bjørdal som er prosjektleder for utdanningsfeltet i Spesialistbedriften.  

Universell har tidligere undersøkt barrierer og fremmere i overgangen fra utdanning til arbeid med en funksjonsnedsettelse. Arbeidet resulterte i rapporten «Fra utdanning til arbeid med en funksjonsnedsettelse»,(Universellrapport 2_2014.pdf) som blant annet belyste at det er svært lite utbredt og et stort behov for rådgivning og veiledning i overgangen fra høyere utdanning til arbeidslivet for studenter med en funksjonsnedsettelse. Med Spesialistbedriften har de i Møre og Romsdal nå et slikt tilbud for studenter med Asperger syndrom.

En konsulentbedrift for personer med Asperger syndrom 

Spesialistbedriften ble etablert i 2014 og arbeider i Møre og Romsdal for å bistå studenter som har vansker knyttet til Asperger syndrom ut i arbeidslivet. De har et nært samarbeid med NAV og arbeider for å utvikle personenes spesialistpotensiale for å utnytte dette i arbeidslivet.

-«Forretningsidéen er å ansette personer med Asperger syndrom eller tilsvarende egenskaper, leie ut spesialister innen spesifikke områder til næringslivet, stille mentor til disposisjon for både ansatte og kunder, samt å utvikle en samarbeidsmodell som kan danne mal for hvordan det kan etableres Asperger bedrifter i andre fylker», forteller Bjørdal, som presiserer at de i dag kun rekrutterer personer til å utføre arbeid i Møre- og Romsdal regionen.

Det finnes en tilsvarende bedrift på Østlandet som heter Unicus. Denne bedriften jobber utelukkende med datatesting for større firma i Osloregionen, og personene som ansettes er hovedsakelig godt kvalifiserte dataingeniører med Asperger syndrom.

Bredt nedslagsfelt

Etter hvert som Spesialistbedriften har blitt kjent med kandidatene, deres bakgrunn og interesseområde, samt alternativer i arbeidsmarkedet, har bedriften besluttet at foreløpige fokusområder i arbeidslivet skal være innenfor Datatesting/feilsøking, 3D-modellering av bygg og tekniske installasjoner, Digitalisering av foto og tegningsarkiv og registrering av data, blant annet i innføring av nye system.

-«Vi arbeider kontinuerlig med å kartlegge kunder innenfor disse områdene, og spesialisere våre kandidater for å tilpasse oss kundenes behov», opplyser Bjørdal.  Det betyr likevel ikke at det kun er disse studentene Spesialistbedriften er på jakt etter. Bjørdal avslører at de også er åpen for å ansette personer med kompetanse innen andre fagområder, dersom kunder etterspør denne kompetansen.

Spesialistbedriften tilbyr også opplæringsprogram hvor de som er interessert kan tilegne seg kompetanse innenfor deres fokusområder, uten å nødvendigvis ha denne kompetansen fra start. Med det åpner Spesialistbedriften opp for å være et tilbud til alle studenter som har en Asperger syndrom diagnose.

Finansiering og samarbeid med NAV

NAV er en helt avgjørende støttespiller for Spesialistbedriftens satsing på flere måter: først i arbeidsavklaringsperioden, og senere etter ansettelse med lønnstilskudd. Alle tilskudd og støtteordninger er knyttet til individuelle vurderinger, og Spesialistbedriften kan skaffe finansiering gjennom Mentorordningen i NAV i de tilfeller hvor oppfølging skjer i Bedriftens egen regi. Bjørdal forklarer:
–«Samarbeidsmodellen er forankret i NAV på fylkesnivå, og dermed blir vårt samarbeid med den enkelte saksbehandler enklere og mer samordnet».

Spesialistbedriften har som mål å skaffe en verdig arbeidssituasjon for flest mulig arbeidstakere med Asperger syndrom. Gjennom utleie av spesialister innen de utvalgte fokusområdene skal de skape en sunn forretningsmessig drift og skape varige arbeidsplasser for sine ansatte.
-«Målet er å bli en anerkjent leverandør av teknologitjenester», stadfester Bjørdal som har klare forventninger til videre drift.

Ønske om samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner

Når det gjelder tilrettelegging i høyere utdanning for studenter med Asperger syndrom har Spesialistbedriften allerede erfart gode ringvirkninger av å utveksle sine erfaringer med skoleverket og høyere utdanningsinstitusjoner. Dette har også medført at de har fått midler av Arbeids- og Velferdsdirektoratet til en egen prosjektstilling som skal dele erfaringer fra Spesialistbedriftens arbeid.

-«Vi har som mål at våre erfaringer skal komme andre deler av landet til gode, og vi vil gjerne ta imot besøk og henvendelser fra hele landet», forsikrer Bjørdal, som fortsetter med en appell til alle som er nysgjerrig på mer kunnskap om Spesialistbedriftens arbeid eller personer med Asperger syndrom om å ta kontakt.

-«Vi har etter hvert ervervet oss en god samling av ulike erfaringer, eller som våre ansatte har fortalt om fra sin egen skolegang- og utdanning. Ved å dele slike erfaringer kan både målsettinger og tilrettelegging i utdanningen bli mer treffsikker mot framtidig arbeid», forsikrer Bjørdal. Har ansatte i høyere utdanning spørsmål om enkeltstudenter er det dermed svært interessant for Spesialistbedriften å utveksle erfaringer de har fra lignende saker.

Er man selv en student med Asperger syndrom og syns dette høres interessant ut, er det en klar oppfordring fra Bjørdal om at studenten tar kontakt gjennom Spesialistbedriftens nettside, sender en epost eller tar en telefon.
 –«I mange tilfeller er det best å møtes på vårt kontor for å diskutere muligheter, hilse på våre ansatte og se hvilke arbeidsoppgaver de jobber med», utdyper Bjørdal. «Det er slik mange andre personer med Asperger syndrom har startet sin arbeidskarriere, og vi ønsker flere velkommen til oss», avslutter Bjørdal håpefull, med en forsikring om tett og jevn oppfølging, og trygge rammer innenfor et spennende og fremtidsrettet arbeidsfelt.

Universell gjør oppmerksom på at Trine Mette Helseth har gått inn som prosjektleder for utdanningsfeltet etter at artikkelen ble skrevet. Arne Bjordal er fortsatt tilknyttet Spesialistbedriften som styremedlem.