Lydhør- Ny app for fleksibel og tilgjengelig studielitteratur

Lydhør-appen på Ipad

5. februar 2014 samlet Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) nærmere 80 mennesker når de lanserte applikasjonen «Lydhør» på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Universell har møtt informasjonssjef i NLB, Liv Torild Ellefsen- og student Mirnesa Balagic, for å lære mer om mulighetene applikasjonen gir for studenter med nedsatt funksjonsevne.

NLB har i en årrekke hatt et godt utlånstilbud av lydbøker for studenter som er blinde, har dysleksi eller andre lesevansker. Med over 4000 titler pensumlitteratur og en årlig produksjon av omkring 450 nye pensumbøker har NLB et bredt utvalg av lydbøker innen fagretninger som psykologi, økonomi, statsvitenskap og helse- og sosialfag, for å nevne noen.

Når NLB valgte å utvikle en lydbok- app var det med et ønske om å gi NLB’s lånere enklere og bedre tilgang til lydbøkene.

– Det er viktig for oss at lånerne kan låne og lytte til lydbøker på plattformer som er i alminnelig bruk, forteller Liv Torild Ellefsen.
- Alle NLB- lånere som bruker smarttelefoner eller nettbrett er i målgruppen for Lydhør, og applikasjonen kan lastes ned gratis fra App Store til iPhone/iPad eller fra Google Play til smarttelefoner og nettbrett med operativsystemet Android.

I utviklingen av applikasjonen var det viktig at den skulle være driftssikker og enkel å bruke. Appen skulle gjøre det enkelt å søke etter bøker i bokbasen og gi mulighet for både nedlastning og strømming. Ellefsen forklarer at brukervennligheten er sikret ved å benytte oppbygging, funksjonalitet og ikoner som lånerne allerede er kjent med fra andre apper.

Det finnes i dag ingen kommersielt tilgjengelig lydbok- app med tilsvarende funksjoner som «Lydhør». Applikasjonen tilbyr mer enn 18 000 lydbokkapitler innen skjønn- og faglitteratur, aviser, tidsskrifter og pensumlitteratur, og er tilgjengelig for lånerne når de vil og hvor de vil.

Hvordan fungerer appen i praksis?

- For å ta i bruk «Lydhør» må man være registrert som låner hos NLB. Ved å logge seg inn med lånernummer og passord får brukerne tilgang til alle bøker i NLBs samling. Ellefsen forsikrer om at bøker som er lastet ned til Lydhør er tilgjengelige også når mobilen eller nettbrettet ikke er knyttet til Internett. Lånetiden er på 28 dager, og lånte bøker slettes automatisk ved lånetidens utløp. Likevel er det fullt mulig å låne bøkene igjen ved en senere anledning, erklærer Ellefsen. 

Gode tilbakemeldinger fra lånerne

«Lydhør» har vært tilgjengelig som prøveversjon siden september 2013, og etter gode tilbakemeldinger fra brukerne har det blitt gjort noen justeringer for å gjøre applikasjonen mer driftssikker.

Student, Mirnesa Balagic presenterte sine erfaringer på lanseringsdagen. Hun forteller Universell om positive erfaringer:
- «Lydhør» forenkler hverdagen min ved at jeg kan ta med meg bøker hvor som helst. Jeg liker spesielt godt at man kan tilrettelegge for seg selv ved å endre innstillinger som blant annet farge og bakgrunn, slik at det blir lettere å lese teksten. E- bøker tar mye mindre plass enn vanlige punktbøker og vi har muligheten til å ta med oss flere bøker når vi skal ut å reise. - Etter at "Lydhør" kom har jeg sluttet med å bestille litteratur på CD, forteller hun opprømt.

Ettersom «Lydhør» har samme funksjon som en Daisyspiller er den enkel å bruke. Det eneste Balagic opplever som utfordrende er at nedlastningsmuligheten er noe visuell fordi man ikke får beskjed om når nedlastningen er fullført. – Men dette er heldigvis under utvikling, legger hun til.

Det er ingen tvil om at Balagic vil anbefale applikasjonen videre.
- «Lydhør» gir oss muligheten til å høre på lydbøker både fra NLB og e-bøker fra andre steder. Dette er en løsning som gjør at vi er et skritt nærmere likestilling når det gjelder tilgang til litteratur.

Ellefsen påpeker at NLB ønsker nye lånere velkommen, og avslutter med en oppfordring til Utdanningssektoren:,
- Vi håper at tilretteleggere og øvrige ansatte i høyere utdanning sprer nyheten om «Lydhør» slik at flere studenter med tilretteleggingsbehov får glede av fleksibel og tilgjengelig studielitteratur!