Omvendt undervisning og inkludering

Klasserommet er speilvendt som illustrasjon på at undervisningen snus på hodet

Alle studenter har behov for et læringsmiljø som ivaretar deres læring på en best mulig måte. Mye av dagens tradisjonelle undervisning og eksamen er imidlertid best tilpasset studenter som er flinke til å jobbe individuelt og som har lite behov for tilrettelegging. Alle studenter er forskjellige, både i læringsstil, motivasjon og læringsstrategi. Hva skjer med studentenes læring hvis vi snur undervisningen på hodet? Vil mer studentaktiv læring føre til bedre inkludering?

Det erfarte faglærer ved NTNU, Carl-Fredrik Sørensen, når han gjennom en periode på to år gjorde store endringer i undervisningsform, fra ordinære forelesninger til «omvendt klasserom».

Omvendt klasserom reverserer det tradisjonelle læringsmiljøet ved å levere undervisningsinnhold, gjerne online og utenfor klasserommet. Man flytter aktiviteter, inkludert det som tradisjonelt er betraktet som hjemmearbeid, inn i klasserommet.

Universellrapport 3:2016 gir et godt innblikk i teori og praktisk bruk av omvendt klasserom som pedagogisk metode. Den er en god veiviser for hvordan endring av undervisningen fra forelesninger til mer studentaktiv læring kan gjøres, og hvilke resultater en slik endring medfører både for student og faglærer. Rapporten er interessant lesing for alle som er opptatt av undervisning.

Universell har fulgt Carl-Fredrik Sørensen i denne prosessen, og ønsket å se om en mer studentaktiv læring kan føre til bedre inkludering, eksempelvis av studenter med funksjonsnedsettelser. Vi har blant annet tatt arbeidet i bruk i et Erasmus+ prosjekt om universell utforming av læring. Her ble det tydelig at omvendt undervisning innehar elementer av universell utforming: Økt tilgang til læremateriell, økt studentaktivitet og bruk av multimedia som støtte for undervisningen, har ført til inkludering av studenter som har utfordringer med tradisjonell undervisning. Dette blir også belyst i rapportens siste del.

Forsøket til Carl-Fredrik Sørensen hadde samtidig en svært menneskelig side. En student med 30 % synsevne og betydelige utfordringer i den tradisjonelle undervisningen, opplevde forsøket med omvendt klasserom som en stor positiv omveltning: På grunn av de pedagogiske sidene ved omvendt klasserom kunne denne studenten for første gang delta på lik linje med andre i studiet. Hvorfor omvendt undervisning fungerte så bra for henne, og hva dette hadde å si både for læring og motivasjon kan dere se i videoen nedenfor med student Nora Tomas.

Vil mer studentaktiv læring føre til bedre inkludering? Vi håper flere gode eksempler og kunnskap om dette tema kan gi oss flere svar på dette spørsmålet. Eksempelet til Carl-Fredrik Sørensen har i hvert fall vist stor nytteverdi for studentenes læring, og det gjelder uavhengig av eventuelle funksjonsnedsettelser.

I videoen over ser du Nora Tomas, en av Carl Fredrik Sørensens studenter, snakke om hennes perspektiv på omvendt undervisning. Videoen er på engelsk. Trykk på "CC" for engelske undertekster.