Pensum som lydbok

Pensum som lydbok

Visste du at NLB har studiebøker innenfor en rekke fag og at studenter med Dysleksi, ADHD, nedsatt syn eller andre funksjonsnedsettelser har lånerett? Med foldere, plakater og informasjonsfilm går nå NLB ut mot lærestedene med oppfordring om å fortelle studenter som strever med å lese, at de kan få pensum som lydbok!

Universell har tatt initiativ til etablering av Forum for studielitteratur. Forumet skal kartlegge hvilke utfordringer studenter med behov for universelt utformet og tilrettelagt studielitteratur har nå og i fremtiden. Forumet er en arena for diskusjon av problemstillinger som går på tvers av ansvaret mellom studie- og forskningsbibliotek, tilretteleggingstjenester, Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (NLB) og studenten selv. Mer informasjon om forumet på våre nettsider om studielitteratur.

En viktig del av forumets oppgave er å bidra til å spre informasjon om tilbudet til NLB og deres tilbud om gratis lydbøker til studenter som strever med å lese trykt tekst. Det er en utfordring for NLB at lærestedene i Norge er mange med ulik organisering.

NLB ønsker at du blir en lokal ambassadør som informerer studentene om NLB tilbud og tjenester. Som del av årets store informasjonskampanje rettet mot studenter, har NLB nylig sendt ut informasjonsmateriell til norske universiteter og høgskoler. Du har kanskje allerede hørt om det?

Les mer og bestill plakater og foldere kostnadsfritt på www.rettilålese.no/student eller last ned informasjonsfilmen "Lær med lydbøker" og se en jusstudent med dysleksi forteller hvordan studiehverdagen ble enklere med lydbøker fra NLB!

NLBs studenttjeneste kan videre bistå med:

  • Alle studenter med dokumentert behov kan låne lydbøker hos NLB
  • Godt utvalg innenfor fag som juss, psykologi, økonomi, humaniora, pedagogikk og helsefag
  • NLBs studenttjeneste kan bistå med å låne inn lydbøker fra søsterbibliotek i andre land
  • Studentene har også tilgang til den store samlingen av skjønnlitteratur


Universell oppfordrer alle om å videredistribuere informasjonen ut til studiekonsulenter, faglærere og andre ansatte som møter studentene. Vi håper kampanjen bidrar til at NLB får mange henvendelser fra sektoren slik at flere studenter pensum som lydbok!