Studenter med usynlige funksjonsnedsettelser

Har du noen gang lurt på hvordan studenter med tilretteleggingsbehov opplever å studere med en usynlig funksjonsnedsettelse? Har du lurt på om studentene er tilfredse med tiltak og tjenester som utdanningsinstitusjonen tilbyr, hvilke utfordringer de møter i høyere utdanning og hvordan de håndteres? Da er dette interessant lesning for deg.

Usynlige utfordringer kan ofte oppleves som vanskelig i studie- og læringsmiljøsammenheng. Dette erfares både i relasjon til medstudenter og deltakelse i studentaktiviteter, men også med tanke på åpenhet ovenfor personer som er der for å tilrettelegge studiehverdagen. Sykdommer og utfordringer som ikke er synlig er fortsatt i stor grad tabubelagt. Det ville Merete Bakken Flataas gjøre noe med.

Våren 2013 fullførte Merete sin mastergrad i funksjonshemming og samfunn ved NTNU. I sin masteroppgave utforsket hun hvilke utfordringer studenter med usynlige funksjonsnedsettelser møter i høyere utdanning og hvordan de håndterer disse utfordringene. Formålet var å synliggjøre erfaringer studenter med ikke synlige funksjonsnedsettelser har med tilrettelegging i høyere utdanning.

Oppgaven er en kvalitativ studie som er basert på fem dybdeintervjuer hvorav informantene har ulike typer funksjonsnedsettelser som ikke er synlige. Til tross for svært forskjellige utgangspunkt viser det seg at studentene har mange sammenfallende erfaringer.

I denne månedens nyhetsbrev har Merete skrevet en artikkel for Universell som oppsummerer viktige funn i masteroppgaven.

Artikkelen tematiserer blant annet faktorer som åpenhet og diskriminering, markedsføring av tilretteleggingstiltak på lærestedet og mangelfull kunnskap om rettigheter. Videre belyses hvordan oppgaven kan være til hjelp for andre, både studenter og ansatte i høyere utdanning som tilrettelegger for studentene.

Artikkelen oppsummerer kun hovedtrekk fra hovedoppgaven. Blir du nysgjerrig på mer om Merete sin undersøkelse anbefaler vi deg å lese masteroppgaven i sin helhet 

Artikkelen er nedlastbar i tekstboksen til høyre.