Fra utdanning og ut i arbeid med funksjonsnedsettelse

Bro som illustrerer at overgangen fra utdanning til arbeid er en prosess

Fokus for tilretteleggere i høyere utdanning er fortrinnsvis å følge opp studenter som har tilretteleggingsbehov i løpet av utdanningen. Men når alle eksamener er fullført er det flere studenter med nedsatt funksjonsevne som opplever utfordringer i overgangen til arbeidslivet. Hva skal jeg jobbe med? Kommer jeg til å få meg jobb? Kommer jeg til å mestre oppgavene?

Disse spørsmålene er felles for de fleste studenter, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Men i tillegg til denne uforutsigbarheten opplever studenter med nedsatt funksjonsevne ofte usikkerhet omkring:

  • Åpenhet om funksjonsnedsettelse - "hvordan skal man gå frem for å kommunisere vansker og behov"?
  • Arbeidskapasitet - "klarer man å jobbe i 100 % stilling hvis man har vært student med halv studieprogresjon"?
  • Behov for tilrettelegging på arbeidsplassen - "Hvordan skal man gå frem for å få tilrettelegging"?

 

Det finnes flere offentlige støttesystemer og virkemidler som tilbyr støtte i overgangen til arbeidslivet. Lærestedets rolle og ansvar er mer uklar.

Universell skrev i studieåret 2013-2014 rapporten "Fra utdanning og ut i jobb med funksjonsnedsettelse: har lærestedene ansvar"?, som belyste fremmende og hemmende faktorer i overgangen fra utdanning til arbeid. Formålet med rapporten var å gi utdanningsinstitusjonene kunnskap om barrierer og suksessfaktorer, og hva som er gode virkemidler i denne prosessen.

Tema var også fokus på Universellforum i 2014, hvor alt fra forskere til tilretteleggere og NAV-ansatte delte erfaringer og diskuterte hva som kan gjøres for å møte utfordringer vi står ovenfor i dag i overgangen til arbeidslivet for studenter i målgruppa.

Universell har også samlet gode eksempeler av arbeid som gjøres både i regi av tilretteleggingstjenester og utenfor lærestedene for å møte studenter med nedsatt funksjonsevne sine behov når de skal ut i arbeid etter utdanning. Dette kan man blant annet lese om i nyhetsbrev om jobbsøkeseminar for studenter med nedsatt funksjonsevne, arrangert på NTNU i 2013 og nyhetsbrev om Spesialistbedriften AS, som er en konsulentbedrift som bistår studenter med Asperger syndrom i å skaffe seg jobb.