Ressurser

Læresteder, organisasjoner og Universell har tilgjengeliggjort mange publikasjoner som kan brukes i arbeid med et inkluderende læringsmiljø i høyere utdanning.

Teachability 

Teachability er et skotsk prosjekt under University of Strathclyde som fokuserer på å identifisere og fjerne barrierer fra læreplaner og undervisning. På deres nettsider finnes det mye materiell gratis til nedlasting.  

Teachability

Cast

Cast er en amerikansk nonprofitt-organisasjon som arbeider for å fremme bedre læringskvalitet for alle individer, men fremfor alt for personer med nedsatt funksjonsevne. Cast produserer veiledere og læringsmateriell etter prinsippet om Universal Design for Learning. 

Cast

Studentlivets psykologi 

Brosjyre skrevet av psykolog Ronald Grini og utgitt av Studentsamskipnaden i Trondheim. Brosjyren er en selvhjelpsguide for studenter som sliter med ulike sider ved det å være student.

Studentlivets psykologi

Jungelhåndboka

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sin veiledningsbrosjyre til lover og rettigheter. Hånboka revideres hvert år og dekker et bred spekter av problemstillinger innen velferd for funksjonshemmede.

Jungelhåndboka