Støtte i studiesituasjon

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan trenge ulike virkemidler for å kompensere for hindringer de møter i studiehverdagen.

Det er flere instanser som tilbyr støtte og ulike tiltak for at studiesituasjonen skal bli lettere å mestre. For ansatte som koordinerer studentens tilrettelegging fra lærestedets side kan det oppleves krevende å være oppdatert på hvilke virkemidler som finnes og hvilke retningslinjer som er gjeldende.

På denne siden har vi samlet en oversikt over virkemidler som NAV tilbyr studenter med nedsatt funksjonsnedsettelse. "NAV- veilederen" er et resultat av et samarbeid mellom NAV Kompetansesenter og Universell, som ble gjennomført 2013-2014. Her finnes også en oversikt over ordninger som Statens lånekasse tilbyr og øvrige tiltak i regi av kommunen.