Lånekassen

Statens lånekasse tilbyr ulike ordninger for studenter som har nedsatt funksjonsevne.

Ordningen er behovsprøvd og kan kvalifisere til ekstra stipend, 12 måneder studiestøtte og støtte til forsinkelse utover 60 studiepoeng.

For ytterligere informasjon om hva de ulike ordningene innebærer og hvordan man skal gå frem for å søke om de, se i treet til venstre.