Ekstra stipend

Studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få ekstra stipend.

Krav
Før man søker om ekstra stipend må en først ha sendt inn en vanlig søknad om støtte på lånekassen sine hjemmesider. Vær oppmerksom på at det ekstra stipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når likningen for det året man har fått støtte, er klart.

Det ekstra stipendet er på 3 387 kroner per måned og kommer i tillegg til ordinær studiestøtte fra Lånekassen.

Fremgangsmåte
For å søke om stipendet fyller man ut skjema "X" som heter "Ekstra stipend for søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming". Skjemaet kan lastes ned og skrives ut fra Lånekassens skjemaside.

Det er viktig å få dokumentasjon fra en lege/spesialist/fagperson som har særlig kjennskap til funksjonsnedsettelsen. Dersom studenten søker om ekstra stipend på grunn av dysleksi, kan også logoped skrive under på skjemaet. Bekreftelsen skal inkludere at studenten:

  • har nedsatt funksjonsevne
  • ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne

X- skjemaet sendes til:
Lånekassen
Postboks 430
Alnabru
0614 Oslo