Støtte til forsinkelse

Studenter med nedsatt funksjonsevne som blir forsinket utover ett undervisningsår, kan få støtte.

Krav
Dersom læringsmiljøet eller studiesituajsonen ved lærestedet ikke er tilpasset studentens funksjonsevne eller funksjonshemming kan studenten ha rett til støtte til forsinkelse ut over 60 studiepoeng/ ett undervisningsår. Da blir hele basisstøtten 9 785 kroner per måned gitt som stipend.

Dette stipendet er ikke behovsprøvd, men det er en forutsetning at studenten ikke samtidig mottar trygd som er ment å dekke livsoppholdet.

Fremgangsmåte
For å søke om stipend til forsinkelse utover 60 studiepoeng må man skrive et brev til Lånekassen med en forklaring på hvorfor man søker om stipend til forsinkelse. Brevet skal merkes med fødselnummer eller kundenummer og det er nødvendig å legge ved:

  • dokumentasjon fra lærestedet som viser at læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ikke var tilpasset funksjonsevnen
  • dokumentasjon fra NAV som viser at vedkommende ikke får stønad til livsopphold.

Brevet og dokumentasjonen sendes til:
Lånekassen
Postboks 430 Alnabru
0614 Oslo