Eksempler

Her er en oversikt over NAV's virkemidler eksemplifisert med caser. Eksemplene skal representere situasjoner som har forekommet eller kan oppstå på lærestedet, for å gi et tydeligere bilde av når det er relevant å søke om virkemidler fra NAV.

Det er ønskelig at enhver veileder svarer på konkrete problemstillinger som forekommer ute på lærestedene, men det lar seg vanskelig gjøre i praksis. Så fort man begynner å komme med eksempler står man i fare for å ekskludere andre tilretteleggingssituasjoner. Videre finnes det ingen «ideell» og konkret case som fyller alle kriterier for de ulike vedtakene. Når NAV innvilger tiltak blir dette ofte gitt med bakgrunn i skjønnsvurderinger hvor man tar stilling til den helhetlige situasjonen til studenten. Det er viktig å ha denne bevisstheten med seg når man leser veilederen, og ser gjennom samlingen vi har laget av caser.

Oversikten oppdateres ettersom Universell hører om aktuelle problemstillinger rundt omkring på lærestedene. Universell oppfordrer til at dere deler deres erfaringer med oss, slik at case- oversikten omfatter flere eksempler og vi kan lære av hverandre.