Bilstønad

Studenter med funksjonsnedsettelser kan få støtte til bil dersom vilkårene for dette er tilstede.

Grunnprinsippet i regelverket er at man må ha en varig og vesentlig funksjonshemming, og et reelt transportbehov. Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på andre måter enn ved stønad til bil. Et overordnet prinsipp vil da være at man på grunn av en funksjonsnedsettelse ikke kan nyttiggjøre seg av kollektivtransport.