Brukerpass

Brukerpass er en fullmakt som gir hjelpemiddelbrukere større innflytelse og ansvar i egen sak.

Som brukerpassinnehaver kan man selv velge samarbeidspartner. Man kan ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen eller hjelpemiddelfirma, og det er ikke behov for å gå veien om kommunal terapeut. Man må ha et bestillingsnummer fra hjelpemiddelsentralen for å benytte tjenester fra firma.

Med brukerpass får man økt innflytelse på valg av hjelpemiddel og enkel tilgang til utprøving, reparasjon og nytt hjelpemiddel. Det kan benyttes fagpersoner som rådgivere for å komme fram til riktig løsning. Man kan bestille produkter fra hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning.

Avtalen inngås og er mellom en bruker og den hjelpemiddelsentralen i det fylket vedkommende er bosatt i. Hjelpemiddelsentralen gir den nødvendige informasjonen studenten trenger for å anvende brukerpasset. Dersom man flytter og ønsker nytt brukerpass i det nye fylket må man kontakte den nye hjelpemiddelsentralen for en ny vurdering (se for øvrig nav.no og søk på brukerpass).