Datahjelpemidler

Mange studenter med nedsatt funksjonsevne vil kunne trenge PC med spesiell programvare for å kunne få tilgjengelighet til pensum, og for å kunne levere skriftlig materiale.

Det finnes mange forskjellige former for datahjelpemidler, og denne hjelpemiddelkategorien har produkter til mange forskjellige former for nedsettelser. Synshemmede kan låne utstyr som gjør datamaskinen tilgjengelig, som for eksempel leselist og syntetisk tale. Det finnes alternative styringsformer for en datamaskin, da ikke alle klarer den motoriske utfordringen det kan være å bruke vanlig mus og tastatur, her kan spesialtastatur og erstatninger for mus være gjeldende. De som har utfordringer knyttet til lese- og skrivevansker kan få tilbud om ulike former for programmer som får lest opp innholdet på skjermen, eller som har funksjoner som bidrar til rettskrivning. Kontakt nærmeste hjelpemiddelsentral for nærmere avklaring vedrørende disse vilkårene.

Når man søker om datahjelpemidler er det viktig å forklare sammenhengen mellom funksjonstapet og det hjelpemidlet man søker om. Det finnes spesialtilpasset datautstyr for tastatur og musefunksjon som man kan få låne av hjelpemiddelsentralen om man fyller vilkårene for dette.