Oversikt over virkemidlene

Puslespill

NAV kan tilby tiltak og ordninger for studenter som har tilretteleggingsbehov i løpet av utdanningen. Noen studenter mottar støtte til utdanning som tiltak fra NAV. Som følge av dette kan det også være aktuelt med tilleggsstønader vurdert ut i fra studentens behov og situasjon.

Under følger en oversikt over virkemidler som finnes for studenter med funksjonsnedsettelser:

  • Økonomisk støtte til studier via NAV (utdanning som tiltak), samt tilleggsstønader
  • Arbeids- og utdanningsreiser (landsdekkende fra 1. september 2014)
  • Lese- og sekretærhjelp
  • Tilskudd til mentor
  • Tilretteleggingsgaranti (TG)