Lese- og sekretærhjelp

Blinde og svaksynte kan ha rett til lese- og sekretærhjelp, for å fungere i dagliglivet, utdanning, arbeid eller for å utøve verv.

Når studentens syn er for dårlig til å lese og skrive, kan det utløse rett til lese- og sekretærhjelp dersom det vil hjelpe til å gjennomføre utdanning, opplæring eller arbeidstrening med sikte på å skaffe arbeid, beholde arbeid eller for å fungere i høvelig arbeid. Antall timer settes ut fra behov.  Lese og sekretærhjelp er et virkemiddel som NAV Hjelpemiddelsentralen kan gi mer informasjon om.