Tilskudd til mentor

De som har behov for nødvendig faglig, sosial og praktisk støtte for å gjennomføre utdanning kan få tilskudd til mentor når de har tiltaket «opplæring i ordinær utdanning». Tilskuddet brukes til å kjøpe fri en medstudent ved utdanningsstedet.

NAV vurderer omfanget (hvor mange timer det er behov for) og varighet av ordningen. Hovedregel er at tilskuddet til mentor kan vare i inntil seks måneder. For personer med nedsatt arbeidsevne og særlige behov for mentorbistand kan tiltaket forlenges inntil tre år.

Utdanningsstedet må sende inn registreringsskjema for mentor til NAV.

Det må også gjøres oppmerksom på at dette virkemidlet ikke er rettighetsfestet. Det betyr at fylkene har ulike ressurser til å støtte virkemidlet mentor og virkemidlet er heller ikke en rettighet som det går an å anke avslaget på. Det betyr at mentor kan variere som virkemiddel fra fylke til fylke. Studenter med til dels lignede behov for mentor, kan derfor få ulik tildeling av dette virkemidlet. 

I forbindelse med arbeidet med NAV- veilederen dukket det opp flere problemstillinger fra sektoren knyttet til mentorordningen som går ut over hva denne veileder kan besvare. Universell har derfor besluttet å utrede disse problemstillingene videre høsten 2014. Prosjekt "mentorordningen" vil være ferdig desember 2014.