Utenlandske studenter og medlemskap til folketrygden

Utenlandske flagg

Medlemskap i folketrygden er en forutsetning for å få rett til ytelser fra NAV.

Utenlandske studenter som ønsker å studere i Norge under ett år, blir som hovedregel ikke medlemmer av Folketrygden og kan dermed ikke regne med ytelser fra NAV. Utenlandske studenter som oppholder seg i Norge i over ett år må avklare sin status ved å finne ut om de:

  • regnes som studenter (opphold i Norge for å gå på universitet eller høgskole, og ikke har arbeidsinntekt)
  • har rettigheter som bosatt i Norge (lovlig opphold, flytter til Norge for å være her minst 12 måneder) eller kommer fra land som har trygdeavtale med Norge.

Det finnes mange avtaler blant annet knyttet til EØS-området. I NAV er det NAV Internasjonalt som håndterer slike spørsmål. Det samme gjelder studenter som skal ha med seg sine hjelpemidler til utlandet dersom oppholdet varer lenger enn 12 måneder.

Dersom en utenlandsk student trenger tilrettelegging og det er usikkerhet om rettighetene knyttet til medlemskap kan NAV-kontoret kontaktes der høyskolen eller universitetet befinner seg.