Studier med støtte

Psykiske helseproblemer kan iblant forsterke de vanlige utfordringene man møter som student. Studier med støtte (SMS) er et tilbud for studenter med psykiske helseproblemer som trenger støtte, rådgivning og tilrettelegging i studiehverdagen.

Studiet med støtte er et samarbeidsprosjekt mellom studiested, Samskipnaden, tiltaksarrangør og NAV. Tiltaket kan bistå studenten med å mestre studiehverdagen, men er ikke et behandlingstilbud. 

SMS kan hjelpe til med: 

  • Strukturering av hverdagen og studiene
  • Utvikling og styrking av dine ferdigheter
  • Støtte og motivasjonssamtaler
  • Samarbeid med universitet/høgskole og støtteapparat

I dag finnes Studier med støtte i Kristiansand, Grimstad, Bergen, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Sogndal. Merk at tilbudet vil variere fra fylke til fylke. Ta kontakt med aktuelle læresteder for ytterligere informasjon om tilbudet eller se informasjonsbrosjyre i boksen til høyre.