Om diagnosene

Det er ikke alle som vet hva Asperger syndrom og ADHD innebærer og hvordan diagnosene arter seg i studiesituasjonen. Manglende kunnskap om diagnosene kan føre til misforståelser og i verste fall fordommer og lite hensiktsmessige beslutninger når man skal finne gode tilretteleggingsløsninger for studenter som har disse diagnosene.

Kunnskap om symptomer og utfordringer disse studentene har, diagnostiseringsprosessen og forekomst i Norge gir et viktig grunnlag for å møte studenter med disse vanskene på en formålstjenlig måte.

Les videre om: