Verktøykasse

Denne siden tilbyr en ressurssamling bestående av kompetansehevingskurs, dokumentarer, lesestoff og applikasjoner man kan anvende for å øke kompetansen om diagnosene og få et større innblikk i hvordan livet kan oppleves fra personer med ADHD og Asperger syndrom sitt ståsted.

De ulike ressursene kan også være konkrete verktøy som kan videreformidles til studenter som støtte i studiehverdagen. 

Kompetansehevingskurs

Norsk nettskole tilbyr et nettbasert kurs om ADHD som heter «ABC om ADHD».  Kurset er i sin helhet nettbasert og inneholder lærestoff, drøftinger og konkret jobbing mot egen skole/institusjon. Alle kursdeltakere får egen mentor/veileder. Kurset består av 12 leksjoner som gjennomføres fra kursstart frem til mars. Det er beregnet mellom 25-60 timer totalt på kurset, alt etter hvor mye den enkelte ønsker å fordype seg. Kurset koster kr. 3500 per deltaker og alle som fullfører får kursbevis.

Les mer om nettkurset på Norsk nettskole sin nettside: http://norsknettskole.pedit.no/web/PageND.aspx?id=439750  

Dokumentarer

Ønsker man mer kompetanse om Asperger syndrom eller ADHD- diagnosen kan man se en dokumentar eller et videoklipp. Nedenfor er noen eksempler på aktuelle dokumentarer.

 • «En egen verden» er en dokumentarfilm om Asperger syndrom. Dokumentaren følger tre unge voksne som lever svært ulike liv til tross for samme diagnose. Filmen varer i 50 minutter og er publisert på youtube.

 

 • «Autisme hos jenter» er en dokumentar som handler om hvordan jenter lever med Autisme og Asperger syndrom. Dokumentaren er på engelsk og varer i 35 minutter.
 • «The 30 Essential Ideas Every Parents Should Know about ADHD» er en engelsk dokumentar som gir et dypere innblikk i hvordan man kan forstå personer med ADHD som har store utfordringer med konsentrasjon, hyperaktivitet og oppmerksomhetsvansker. Dokumentaren er primært beregnet på foreldre, men kan være veldig nyttig også for støtteapparat.
 • Russell Barkley har tatt opptak av flere forelesninger han har holdt om ADHD som er tilpasset støtteapparat. Forelesningene har variabel lengde og er oppdelt i ulike tema/kapitler.

Lesestoff

Det finnes en god del lesestoff om diagnosene, og det er stor bredde når det kommer til form, presentasjon eller formålet bak. Det kan være rapporter, bøker eller hefter som er fremstilt gjennom skjønnlitteratur, basert på egne erfaringer eller med bakgrunn i forskning eller fag. Nedenfor følger noen eksempler på lesestoff som kan bidra til en større forståelse av hva ADHD og Asperger syndrom innebærer.

 • Boka «Den merkelige hendelsen med hunden den natten» er en fortelling om en tenåring med Asperger syndrom. Gjennom en «skjønnlitterær» fremstilling får leser innblikk i hvordan en person med Asperger syndrom oppfatter omverdenen på en ærlig og autentisk måte. Boka er skrevet av Mark Haddon, lettlest og en fin måte å tilegne seg dyp fagkunnskap om Asperger syndrom. Boka kan bestilles på nett eller kjøpes på bokhandel.

 

 • Et lærings- og mestringskurs om ADHD ved Sykehuset Innlandet HF, har resultert i boka «I Arbeid med ADHD». Boka består av seks brukerhistorier og råd fra forfatterne gir innsikt i hvordan det kan legges bedre til rette for at personer som har ADHD kan være en ressurs i arbeidslivet. Forfatteren er Karin Borg, og boka kan lastes ned gratis på nettsiden til ADHD Norge

 

 • «Voksne Aspergere» – er en brukerveiledning om hvordan man skal forholde seg til personer med Asperger syndrom. Veilederen handler om hvordan personer med Asperger syndrom kan fungere og praktiske tips til hvordan de kan møtes på en hensiktsmessig måte. Forfatteren har selv Asperger syndrom.

 

 

 • Mira Elise Glaser Holthe har skrevet en masteroppgave om «Jenter med ADHD». Her påpeker hun at jenter med ADHD i stor grad skiller seg fra gutter med samme type utfordringer.

Applikasjoner

Det kommer stadig nye applikasjoner som kan være til hjelp for studenter med ADHD eller Asperger syndrom. Denne listen er ikke uttømmende, men har til hensikt å gi eksempler på noen applikasjoner som kan være til hjelp for å strukturere, effektivisere eller gjøre oppgavene mer håndgripelige.

 • «Mine sirkler» er en applikasjon som er spesielt utviklet for personer med Asperger syndrom og ulike grader av autisme. Applikasjonen forteller hva som er passende oppførsel i ulike sosiale situasjoner, og hva en bør være oppmerksom på alene, med familien, på jobb eller med bekjente. Applikasjonen kan skreddersys til å passe den enkelte student sine utfordringer:

 

 

 

 • Besøk «Appbiblioteket» for en oppdatert oversikt over relevante applikasjoner for unge voksne med kognitive funksjonsvansker:

Eksempler:

 • Taskboard er et planleggings- og organisasjonsverktøy hvor man kan lage lister over gjøremål, pensum, forelesninger, sjekklister og lignende. Man kan sette tidsfrister og påminnelser for hver liste.
 • MemoAssist er en kalenderapp som gir oversikt og struktur i hverdagen
 • TimeTrach er et hjelpemiddel for å forstå det abstrakte begrepet tid gjennom visuell fremstilling
 • Inspiration maps er en tankekart-app der du kan legge inn bilde, video, tekst og tale
 • Book Creator er en verktøysaspp for å lage egne elektroniske bøker.
 • «VisTimer» er et hjelpemiddel som visualiserer tid og kan være til nytte for personer som har vansker med å forstå begrepet tid eller strukturere tidsbruk. Appen teller ned tid gjennom å vise et kakediagram som gradvis blir mindre.