Virkningsfulle spørsmål i veiledningssamtalen

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke spørsmål man skal stille i en kartleggings- eller veiledningssamtale for å komme frem til samtalens formål. Derfor har vi samlet et knippe spørsmål som har til hensikt å gi inspirasjon til hvilke spørsmål man kan stille for å stimulere til økt refleksjon og bevissthet over egen situasjon for studenter med ADHD og Asperger syndrom.

Svarene studenten gir kan bistå studenten selv, og deg som veileder, i å få bedre forståelse av hvilke utfordringer studenten har. Spørsmålene er strukturert rundt aktiviteter som har vist seg å være spesielt vanskelig for disse studentene, jf. studentenes og lærestedenes erfaringer.

En veiledningssamtale kan ha ulike formål.
Nedenfor følger eksempler på hvilke formål som vil utbroderes med virkningsfulle spørsmål i veilederen:

  • Når man ønsker å "Kartlegge tilretteleggingsbehov"
  • Når man skal "Fastsette oppnåelige og realistiske mål"
  • Når man skal "Gå fra planlegging til gjennomføring"
  • Når man ønsker å "Kartlegge egnet læringsstrategier og studieteknikk"
  • Når man ønsker å "Bevisstgjøre studenten på studietilfredshet og egen påvirkning av dette

 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en oppskrift på en sammenhengende veiledningssamtale. Hva som vil passe av spørsmål vil variere ut fra situasjon, student og formål, og kan benyttes til inspirasjon der det oppleves passende.