Universellforum 2013

Årets Universellforum hadde «det digitale læringsmiljø- for alle» som tema. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Høgskolen i Oslo – og Akershus, og fant sted den 10. desember på Campus Pilestredet. Målgruppen for seminaret var ansatte i høyere utdanning som arbeider med å tilrettelegge for studenter med nedsatt funksjonsevne, samt personer som arbeider med eller interesserer seg for universell utforming av IKT i høyere utdanning.

 

Universellforum samlet nærmere 80 deltakere som var nysgjerrige på hvordan det digitale læringsmiljø kunne gjøres tilgjengelig for alle. Dagens studenter må forholde seg til et digitalt læringsmiljø som er i rask utvikling, hvor alt fra informasjon, samhandling, studiemateriell, forelesninger til eksamensavvikling er i ferd med å digitaliseres. Nye teknologiske løsninger avveksler hverandre og dette preger studentenes forhold til både undervisning og læring, på lærestedet og hjemme. Med det «digitale læringsmiljø» som tema var formålet å rette søkelyset mot hvilke muligheter og utfordringer digitaliseringen av høyere utdanning kan gi for studenter med tilretteleggingsbehov. Det var interessant å belyse hva et lærested kan og bør gjøre på systemnivå, men også hva den enkelte kan gjøre i det daglige for at det digitale læringsmiljø skal være et gode for alle.

Professor ved NTNU, Arne Krokan, innledet seminaret med en innføring i hvordan digitale tjenester endrer betingelser for verdiskapning i samfunnet og hvilke konsekvenser dette har for måten vi arbeider på. Krokan oppfordret oss til å endre tilnærmingen til læring, fordi vi har andre forutsetninger, virkemidler og verktøy tilgjengelig, noe som fordrer at vi tenker nytt. Gjennom plenumsdiskusjonen så vi inn i fremtidskulen på den digitale utviklingen og hvilke konsekvenser dette vil få for studenter og tilsatte med nedsatt funksjonsevne. Digitale læremidler er i utgangspunktet et godt virkemiddel for studenter med nedsatt funksjonsevne, ettersom digitalisering medfører økt fleksibilitet i når og hvor man kan studere, og studiet blir generelt mer tilgjengelig. I plenumsdiskusjonen kom det frem at det er dokumenter som legges ut på nett og diverse nettsider som kan begrense tilgjengeligheten av det digitale læringsmiljø for studenter med ulike tilretteleggingsbehov.

Morten Tollefsen fra MediaLT demonstrerte videre hvilke utfordringer han møter når han navigerer på studenttypiske og offentlige nettsider som blind. Han kunne fortelle at hovedutfordringen til skjermleseren er å finne frem og «gjette» hva som skal leses opp. Det viktigste av alle universell utformings- prinsipper er derfor et godt, enkelt og intuitivt språk, så man slipper å gjette hva de ulike sidene inneholder.

Når Morten Tollefsen skulle lære bort hvordan studenter med nedsatt funksjonsevne kan ha best mulig utbytte av digitale formater som PDF-, Word og Power- Point presentasjoner, flagget han budskapet «Keep it Simple Stupid». Den vitenskapelige måten å skrive på er ikke spesielt tilgjengelig og PDF er aldri det optimale formatet for en blind bruker, blant annet fordi et bilde ikke kan leses med leselist. En god huskeregel for bedre lesbarhet ved benyttelse av Word- dokument er å unngå bruk av tekstbokser, fotnoter, sluttnoter og funksjonen «spor endringer». For å få en tilgjengelig Power- Point presentasjon er det hensiktsmessig å bruke standardoppsettene som ligger i programmet.

Universell utforming av IKT kan forekomme rent konkret i utformingen av dokumenter, men hvordan skal man få det til i en stor utdanningsinstitusjon med mange aktører og undergrupper med til dels eget styre? Seniorrådgiver ved IT- avdelingen på NTNU, Carl- Fredrik Sørensen fortalte om hvordan han ledet NTNUs arbeid med å utforme prinsipper, retningslinjer og plan for universell utforming av alle IKT- rettede aktiviteter ved lærestedet. Sørensen avslørte at NTNU har som mål at all IKT skal være universelt utformet innen 2020, og har ambisjoner om å lede an blant norske utdanningsinstitusjoner i å utvikle og bruke universelt utformet teknologi i studiesammenheng.

Det finnes flere gode leverandører av nyttige digitale virkemidler som kan være til hjelp for studenter med nedsatt funksjonsevne i studiehverdagen. Bojo, representert ved Tore Simensen, viste frem populære og innovative digitale virkemidler som de tilbyr synshemmede. Blant virkemidlene kunne de vise frem moderne leselister, diktafon og deres splitter nye Prodigi som inneholder lese- TV, lesemaskin og dokumentlager i ett. Lars Johan Hagen fra Tretac, presenterte smarte hjelpemidler for personer med lese- og skrivevansker. Hagen demonstrerte sin laserpenn som nyttig noterer og tar opp forelesninger, og som enkelt sender notatet/opptaket videre per e-post. Han viste også frem en scannermus, som kunne kopiere og konvertere all tekst digitalt, uansett underlag.

Som siste post på programmet fortalte prorektor og professor i informasjonsteknologi ved HiOA, Frode Eika Sandnes, om arbeidet som gjøres på Norges eneste masterprogram i universell utforming av IKT. 1. juli 2014 ble det iverksatt en ny forskrift med tydelige krav til universell utforming av nettsteder, og masterprogrammet har derfor en viktig rolle i å spre kompetanse på området. Avslutningsvis minnet Sandnes om at vi alle er avhengig av IKT og at løsninger som er hensiktsmessig for personer med nedsatt funksjonsevne er til gode for alle.

Alle presentasjoner fra Universellforum kan lastes ned i informasjonsboksen til høyre.