Innovative utdanningsformer og universell utforming

I høyere utdanning drister stadig flere forelesere seg vekk fra å undervise ved kateteret til å ta i bruk ulike virkemidler som involverer studentene i større grad og som inkluderer nye digitale verktøy.

Begreper som Flipped Classroom, Blended Learning, Peer Instruction og Peer review åpner opp for ny praksis i undervisning og vurdering, men hvordan påvirker slike virkemidler studenter som har ulike tilretteleggingsbehov?

Førstelektor ved NTNU, Carl-Fredrik Sørensen, har universell utforming som et viktig prinsipp når han planlegger, gjennomfører og vurderer sin undervisnings- og vurderingspraksis. Med seg har han student, Nora Tomas, som har 30 % synsevne. Sammen gir de oss erfaringer fra både bak og foran kateteret.

Tilbake til programmet