Kalender

 • mars
  13
  mandag
  Croke Park, Dublin 13.03.2017

  Irsk nasjonal konferanse om UDL

  Organisasjonen AHEAD arrangerer sin årlige konferanse om inkluderende læringsmiljø. Tema er "Universell utforming av læring".

 • mars
  15
  onsdag
  Oslo 15.03.2017

  UnIKT-møte

  Deltasenteret administrerer forumet UnIKT som har som mandat å stimulere til gode inkluderende digitale prosjekter rettet mot allmennheten. Forumet har over 30 medlemmer fordelt på brukerorganisasjoner, offentlig sektor, fagmiljø og næringsliv, og Universell er representert.

 • mars
  21
  tirsdag
  Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, Oslo 21.03.2017

  Møte i prosjektet "Studielitteratur og produksjonsrett"

  Universell har i samarbeid med Norsk- lyd og blindeskriftsbibliotek (NLB) fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet å utrede studiehverdagen for studenter som har utfordringer med å lese trykt tekst.

 • mars
  27
  mandag
  Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, Oslo 27.03.2017

  Referansegruppemøte Studielitteraturprosjektet

  Arbeidsgruppen legger frem funn og anbefalinger i prosjektet, og diskuterer hvordan dette kan gjennomføres i praksis med referansegruppen.