AHEADs konferanse i Irland

AHEAD logo

AHEAD Irland arrangerer sin årlige konferanse i Dublin med temaet "Is Universal Design in Education Any of My Business?" Konferansen er i samarbeid med det europeiske nettverket LINK hvor Universell representerer Norge.

Konferansen vil ta opp flere temaer knyttet til universell utforming og mangfold. Se konferansens egne nettsider for mer informasjon.

Det er nå 25 påmeldt fra Norge til denne konferansen, og 8 utdanningsinstitusjoner er representert.  Endelig påmeldingsfrist er tirsdag 5. mars.