Konferanse om IKT i høyere utdanning

Norgesuniversitetet arrangerer konferanse om digital tilstand i høyere utdanning i 2014.

3. og 4. november feires Norgesuniversitetets 10- årsjubileum. Resultatene fra Digital tilstand 2014 presenteres og med bakgrunn i resultatene vil det diskuteres hvilke utfordringer UH-sektoren står ovenfor og hvordan man best mulig kan møte disse utfordringene. 

Programmet er variert og vil blant annet omhandle:

  • Digitale verktøy i undervisning og læring
  • Pedagogisk bruk av IKT i høyere utdanning
  • Perspektiver på utdanningssamarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning og bruk av IKT i denne sammenheng. 

For fullstendig program og påmelding, besøk Norgesuniversitetes offisielle konferanseside

OBS: Merk at påmeldingsfristen er 24. oktober!