LMU-besøk HBV

Universell er invitert av Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, kampus Drammen, i forbindelse med konstituering av nytt utvalg.