LMU-besøk

Universell er invitert til LMU ved Høgskolen i Harstad.