Nettverksgruppemøte

Universell administrerer en nettverksgruppe som arbeider med å utrede barrierer, suksessfaktorer og hensiktsmessige tilretteleggingstiltak for studenter med ADHD og Asperger syndrom i høyere utdanning.

Gruppa består av av tilretteleggere ved Universitetet i Oslo, NTNU og Høgskolen i Oslo - og Akershus, samt fagpersoner fra NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Autismeenheten og Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, narkolepsi og tourettes syndrom. 

Nettverksgruppens hovedoppgave vil være å: 

  • Utrede og utvikle kunnskap om utfordringer studenter med ADHD/ADD og Asperger syndrom har i høyere utdanning. 
  • Erfaringsutveksle rundt gjeldende tilretteleggingstiltak for disse studentgruppene
  • Videreutvikle gruppetilbud, kurs og verktøy for disse studentene i høyere utdanning i dag
  • Kvalitetssikre innhold, tekst og form på endelig sluttrapport.

Sluttproduktet blir en rapport som skal være til inspirasjon og nytte for ansatte som arbeider med studenter med nedsatt funksjonsevne. Rapporten ferdigstilles sommeren 2015.