Møte med UnIKT

Deltasenteret har fått i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å videreføre IT-funk brukerforum, i et program ved navn UnIKT- Universell IKT

Det nye forumet har som mål å være en attraktiv møteplass som kan drive fagområdet universell utforming av IKT videre, og stimulere til inkluderende digitale prosjekter rettet mot allmennheten. Forumet skal arbeide for å sette universell utforming av IKT på dagsorden, for eksempel i forbindelse med gjennomføring av store offentlige IKT- prosjekter, politiske satsninger og annet.

Møtets tema denne gang er "elektronisk kommunikasjon", og programmet kan leses her