Nasjonalt kunnskapsmøte om universell utforming

Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken inviterer til kunnskapsmøte om universell utforming.

Temamøtet har tilttelen Universell utforming - om begrepet konfliktene og mulighetene, og arrangeres på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen.