Peer Learning for the Social Dimension - konferanse i Wien

Som en del av Bolognaprosessen i høyere utdanning skal alle utdanningsinstitusjoner arbeide for å dele erfaringer og gode eksempler for å understøtte den sosiale dimensjonen ved høyere utdanning.

Tanken bak er at studentene på vei inn, gjennom og ut av høyere utdanning skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det gjelder både sosial og økonomisk bakgrunn, og det gjelder også mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målet er at alle studenter skal  ha like muligheter.

Prosjektet Peer Learning for the Social Dimension (PL4SD) skal få beslutningstakere og praktikere i høyere utdanning til å utvikle gode mål innenfor den sosiale dimensjon. Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonen.

Den 2.-3 April er det en konferanse i Wien som skal vise gode eksempler på hva de enkelte land gjør innen dette temaet. Kunnskapsdepartementet har meldt inn Universell som et av sine tiltak innen "den sosiale dimensjon" og vi skal på konferansen presentere oss og vårt arbeid.

For mer om prosjektet, se www.pl4sd.eu. Mer om konferansen finner du i følgende pdf:

Schedule_PL4SD_Conference.pdf