Referansegruppe LMU

Referansegruppen for Læringsmiljøutvalgene deltar med å sette dagsorden for Universells arbeid med Læringsmiljøutvalgene (LMU).

Referansegruppen har representanter fra LMU ved seks læresteder og en representant for Norsk Studentorganisasjon (NSO). Gruppen møtes 1-2 ganger pr semester.

På agendaen på neste møte står:

  • Planlegging av LMU-forum høsten 2014
  • Erfaringsutveksling fra lærestedene i referansegruppa: LMU-nytt
  • Diskusjon mal retningslinjer for konflikthåndtering studenter

For mer om referansegruppen, se http://www.universell.no/laeringsmiljoeutvalg/lmu-referansegruppe/.
Her blir referater fra møtene lagt ut.