Undervisning i universell utforming ved Høgskulen i Volda

Universell bidrar som gjesteforeleser for studenter på bachelorprogrammet Planlegging og administrasjon ved Høgskolen i Volda.

Se studiets nettsider for mer informasjon.