UnIKT- møte

Deltasenteret administrerer forumet unIKT som har som mandat å stimulere til gode inkluderende digitale prosjekter rettet mot allmennheten. Forumet har over 30 medlemmer fordelt på brukerorganisasjoner, offentlig sektor, fagmiljø og næringsliv, og Universell er representert.

Møtene er temabaserte og forumet møtes vanligvis 3- 4 ganger i året. Tidligere tema har vært "Taleteknologi" og "Sosiale medier". Neste møte vil ha "digital deltakelse" som hovedtema. Følg denne linken for nærmere informasjon om agenda for dagen Program 4.mars 2014