Workshop internasjonal studentmobilitet

Referansegruppen for prosjektet Internasjonal studentmobilitet har workshop. Formålet med workshopen er presentasjon av de ulike deltakerne og deres erfaringer med hva som er de største barrierene og driverene når det gjelder internasjonal studentmobilitet for gruppen studenter med nedsatt funksjonsevne. Vi skal ha idemyldring og kreativt verksted.

Deltakere i referansegruppen for prosjektet består av:

- Sonia Bajwa, studentrepresentant, NSO
- Ida Karlsen, rådgiver, Unge funksjonshemmedes organisasjon
- Kari Omdahl, rådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
- Bjørn Rossevatn, rådgiver, Statens lånekasse
- Iben Andersen, seksjonsleder, Studentenes informasjonstorg, NMBU
- Sigrid Hauge, førstekonsulent, internasjonal seksjon, NTNU
- Hege Kristin Widnes, rådgiver, seksjon for internasjonalisering, UiT
- Marit Midtun, førstekonsulent, tilrettelegging, UiB

Rådgiver Marit Svendsen ved Universell, er sekretær for referansegruppen og prosjektleder.
Kontaktinformasjon: marit.svendsen@ntnu.no