Workshop: Overgang studier- arbeidsliv

Universell arrangerer workshop om overgangen mellom studier og arbeidsliv.

Workshopen arrangeres av Universell i samarbeid med NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, og skal gi kunnskap om status, barrierer og fremmere i overgangen fra studier- til arbeidsliv for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Fagpersoner som arbeider med tematikken vil diskutere hvordan man best mulig kan imøtekomme utfordringene og samarbeide videre for å bedre overgangen til arbeidslivet for studenter med tilretteleggingsbehov. Kompentansen som samles på workshopen vil gi et kunnskapsgrunnlag til hvordan universitets- og høgskolesektoren kan jobbe videre med tematikken i samarbeid med eksterne instanser, og gi et bakteppe til Universellforum som arrangeres med samme tema, høsten 2014.