Europeisk nettverksmøte

Universell deltar på møte med det europeiske nettverket Learning Inclusively Network + Know-how (LINK).

Nettverket består av organisasjoner som arbeider nasjonalt for et inklluderende læringsmiljø for studenter med nedsatt funksjonsevne. Gruppa møtes to ganger i året og arrangerer internasjonale konferanser sammen. Mer informasjon om nettverket finnes på LINK sin nettside